Nabídka služeb

  • montáž nových hromosvodů
  • revize hromosvodů
  • montáž hromosvodů z bezúdržbových materiálů ( měď, hliník, nerez)
  • rekonstrukce, opravy a návrhy údržby stávajích hromosvodů
  • nátěry starých hromosvodů a střech
  • výškové práce včetně použití horolezeckého vybavení
  • instalace zemnících soustav – uzemnění
  • výkopové zemní práce ručně i strojově

Veškeré kalkulace a nabídky na instalace a revize hromosvodů provádíme zdarma! Zavolejte si, nebo napište o nabídku a rozpočet pro Váš hromosvod.

Informace

Je povinné mít hromosvod i na rodinném domě?

Na tuto otázku odpovídá stavební zákon 183/2006 Sb. a  prováděcí vyhláška 268/2009 Sb.  §36  

Dle této vyhlášky musí mít hromosvod každý objekt, kde může dojít k ohrožení života nebo majetku a toto kriterium splňuje i Váš rodinný dům!

Prováděcí vyhláška 268/2009 Sb.  § 36

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Ochrana před bleskem – základní názvy

Blesk – elektrický rázový výboj, při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky nebo mezi mrakem a zemí). Ochrana před bleskem – souhrn opatření sloužících k ochraně objektu a osob, popř. zvířat před účinky atmosférické elektřiny (blesku, indukovaných nábojů)

Hromosvod – zařízení sloužící k ochraně objektu a jeho obsahu (včetně osob popř. zvířat) před účinky blesku. Hlavní částí hromosvodu jsou jímací zařízení.

Přímý zásah blesku – zásah blesku, při němž proud blesku (celý nebo zčásti) prochází zasaženým předmětem (objektem, konstrukcí, stromem),osobou nebo zvířetem.

Nepřímý zásah blesku – zásah blesku mimo příslušné místo nebo objekt,při němž se na vodivých předmětech (hmotách), umístěných na tomto místě nebo (v) tomto objektu, projeví účinky blesku (indukované náboje, přepětí, proudové rázy).

Indukovaný náboj – elektrický náboj na vodivých předmětech na (v) objektu (budově) vyvolaný od elektricky nabitého mraku nebo při zásahu blesku.

Reference

Rodinné domy po celé ČR

Administrativní a technické budovy: Terminál Letiště Pardubice, Požární stanice a ZZS Vrchlabí, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Územní odbor Náchod, Krajský úřad Pardubice, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR – pracoviště Zbiroh, SÚS Jičín, Vodafone Borek

Zámky: Pardubice, Chroustovice, Choltice

Kostely: Neratov, Žamberk, Pěčín, Pardubice, Orlické Záhoří, Králíky, Rokytnice v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí, Olešnice

Tovární, výrobní haly: ESAB Vamberk, Synthesia Pardubice, Moras Moravany, SÚS Nová Paka, Atech Bohemia, Elfim Přelouč, Kasi Přelouč, Seven Králíky, MD Dašice, VAK Pardubice, Tapex EU Pardubice, EXCALIBUR ARMY Přelouč, Čepí, Elmet Přelouč, Brunthaller Přelouč

Bytové domy: Aš, Cheb, Jihlava, Bystřice, Praha, Pardubice, Liberec, Opatovice, Chotěboř, Ústí nad Labem, Chomutov, Kutná Hora, Čáslav, Děčín, Planá, Mariánské Lázně, Nový Bor, Kamenický Šenov, Litvínov, Jirkov, Brno, Prostějov, Vyškov, Třebíč, Rožnov pod Radhoštěm, Štětí, Kunštát, Blansko, Úpice, Strážnice, Most, Lysá nad Labem, Přerov, Budapešť

Bioelektrárny: Jevíčko, Radešínská Svratka, Opatov, Výčapy, Vysoké, Jeseník, Písek, Klopina, Ladomírová SVK, Bílov, Černá, Chornice, Ostrava, Nová Ves, Příkazy, Hrubčice, Pikárec

Zemědělské objekty: Moravany, Slepotice, Plánice, Seč, Chvalkovice, Čestín, Živanice, Lipra Pork Březina, Moras a.s.

Nemocnice: Pardubice, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Kolín, IKEM

Vojenské objekty: Letiště Pardubice, Čermná, Praha

Kontakt

GPS: 50.0291925N, 15.7904483E